Insync Building
Insync Corporate Healthcare, Excalibur Drive, Thornhill, Cardiff CF14 9BB

Insync Corporate Healthcare is an experienced Occupational Health provider to a wide variety of public and private sector clients including the Welsh Government, the Welsh Probation Service and the Mid and West Wales Fire Service.

We employ healthcare professionals who have extensive experience in the delivery of Occupational Health Services including health surveillance, pre-employment screening, case management for fitness for work, and ill health retirement. Our vision is to deliver high quality business focused occupational health services tailored to the clients’ needs. By offering a flexible approach to service delivery, we can help you obtain the best value from your occupational health budget.

To find out more about how occupational health may benefit your organisation, or more about our services and how we may help you reduce sickness absence and improve productivity, please get in touch.

Amdanom Ni

Mae Insync Corporate Healthcare yn ddarparwr gwasanaethau iechyd galwedigaethol profiadol i ystod eang o gleientiaid o’r sector cyhoeddus a phreifat gan gynnwys Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Rydym yn cyflogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â phrofiad helaeth o ddarparu Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol gan gynnwys gwyliadwriaeth iechyd, sgrinio cyn cyflogi, rheoli achosion ffit i weithio, ac ymddeol ar sail afiechyd. Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol o’r ansawdd uchaf, sy’n canolbwyntio ar fusnes ac wedi ei deilwra
i anghenion cwsmeriaid. Mae ein dull hyblyg o ddarparu gwasanaeth yn sicrhau y cewch y gwerth gorau am eich arian o’ch cyllideb Iechyd Galwedigaethol.

I gael gwybod mwy am fanteision iechyd galwedigaethol i’ch sefydliad, am ein gwasanaethau
a sut y gallwn fod o gymorth i leihau absenoldeb oherwydd salwch a gwella cynhyrchiant,  cysylltwch â ni.