Insync Corporate Healthcare, Insync, Occupational Healthcare, Cardiff, South Wales

Our Healthcare Professionals

Insync Corporate Healthcare is a doctor-led service managed by Dr Richard Jones. We aim to make workers feel at ease during consultations whilst providing objective, evidence-based advice on health and work to clients.

Dr Richard Jones – Managing Director, Occupational Health Clinician

Dr Helen Sherwood – GP Partner, Occupational Health Clinician

Dr Katherine Griffiths – Occupational Health Clinician

Dr Sonal Khirwadkar – Occupational Health Clinician

Dr Karen Jones – Occupational Health Clinician

Johanna Warren – Senior Occupational Health Nurse

Rhian Jones  – Occupational Health Nurse

Warren O’Neill – Occupational Health Technician

 

Business Development and Administrative Support team

Our Business Development and Administrative Support Team strives to meet all the clients’ needs in providing an efficient, timely and quality assured Occupational Health Service. If you have any questions regarding the services provided by Insync Corporate Healthcare, please don’t hesitate to contact the appropriate member of the team.

Jill Thomas – Operations Manager

Katie Murphy – Client Liaison Manager

Nicola Price – Finance Manager

Anna Morgan – Administration Manager

Sara Ellis – Administration Officer

Debbie Ashman – Administration Officer

Kayleigh Ashman – Administration Officer

Louise Lewis – Administration Officer

 

 

Y Tîm

Ein Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

Mae Insync Corporate Healthcare yn wasanaeth sy’n cael ei arwain gan feddygon a’i reoli gan Dr Richard Jones. Rydym yn anelu at wneud i weithwyr deimlo’n gartrefol yn ystod yr ymgynghoriadau gan ddarparu cyngor gwrthrychol yn seiliedig ar dystiolaeth am iechyd a chyflogaeth i’n cwsmeriaid.

Dr Richard Jones – Rheolwr Gyfarwyddwr, Clinigydd Iechyd Galwedigaethol

Dr Helen Sherwood – Partner Meddyg Teulu, Clinigydd Iechyd Galwedigaethol

Dr Katherine Griffiths – Clinigydd Iechyd Galwedigaethol

Dr Sonal Khirwadkar – Clinigydd Iechyd Galwedigaethol

Dr Karen Jones – Clinigydd Iechyd Galwedigaethol

Johanna Warren – Uwch Nyrs Iechyd Galwedigaethol

Rhian Jones – Nyrs Iechyd Galwedigaethol

Warren O’Neill – Nyrs Iechyd Galwedigaethol

 

Y tîm Datblygu Busnes a Chefnogaeth Weinyddol

Mae ein tîm Datblygu Busnes a Chefnogaeth Weinyddol yn ymdrechu i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid, drwy ddarparu Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol effeithiol, amserol gyda sicrwydd ansawdd. Os oes gennych gwestiwn am wasanaethau Insync Corporate Healthcare, cysylltwch â’r aelod priodol o’r tîm.

Jill Thomas – Rheolwr Swyddfa

Nicola Price – Rheolwr Cyllid

Katie Murphy – Datblygu Busnes a Rheolwr Contractau

Anna Morgan – Rheolwr  Gweinyddol

Sara Ellis – Swyddog Gweinyddol

Debbie Ashman – Swyddog Gweinyddol

Kayleigh Ashman – Swyddog Gweinyddol

Louise Lewis – Swyddog Gweinyddol