SEQOHS – Safe Effective Quality Occupational Health Service / Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol Diogel Effeithiol

 

 IS09001 – Quality Management Certification / Tystysgrif Rheoli Ansawdd

 

 Investors In People / Buddsoddwyr Mewn Pobl

 

 Faculty of Occupational Medicine / Cyfadran Meddygaeth Alwedigaethol

 

 ALAMA – The Association of Local Authority Medical Advisors / Cymdeithas Cynghorwyr Meddygol Awdurdodau Lleol

 

 AOHNP (UK) – The Association of Occupational Health Nurse Practitioners / Cymdeithas Ymarferwyr Nyrsio Iechyd Galwedigaethol

 

 ANHOPS – Association of Occupational Health Physicians working in the NHS / Cymdeithas Meddygon Iechyd Galwedigaethol yn gweithio yn y GIG

 

 Royal College of Physicians / Coleg Brenhinol y Meddygon

 

HSE – Health and Safety Executive / Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

 

Mind Cymru – Mental Health Awareness / Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

 

 Stepiau – Mental Health and Wellbeing Cardiff and Vale of Glamorgan / Iechyd a Lles Meddyliol Caerdydd a Bro Morgannwg

 

 Fit For Work – Government Based Initiative / Ffit i Weithio – Menter y Llywodraeth

 

 CIPD – Chartered Institute of Personnel and Development / Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu

 

Health At Work – UK Occupational Health Conference Platform / Llwyfan Cynhadledd Iechyd Galwedigaethol y DU

 

 IOSH – Institute of Occupational Safety and Health / Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol